نرم افزار اختصاصی سازمانی

در ابتدا بهتر است توضیح دهیم که دلیل انتخاب یک سیستم نرم افزاری اختصاصی چیست؟
تولید نرم افزار را میتوان به دو صورت و با توجه به مخاطبانش به دو گروه عمومی و یا اختصاصی تقسیم کرد.
مهمترین ویژگی یک نرم افزار عمومی، هزینه پایینتر، پیاده سازی سریع و امکانات فراوان دانست. در مقابل ویژگی نرم افزار اختصاصی، قیمت بالاتر و در عین حال کارآیی مطابق نیاز دانست.
دلیل انتخاب یک سیستم اختصاصی را میتوان با گفتن عیوب یک سیستم نرم افزاری عمومی گفت:
با اینکه از لحاظ امکانات و قابلیتها، عموماً نرم افزارهای جنرال در رده های بالاتری است ولی با این حال ممکن است تمام نیاز یک شرکت را نمیتواند پوشش دهد.

 نرم افزار های متنوعی در رده نرم افزارهای ارتباط با مشتریان وجود دارد، با این حال هیچ کدام کاملاً برای یک صنف (کسب و کار) خاص تولید نشده اند.

ساختار جزیره ای نرم افزار، یکی از نگرانی های یک سازمان است، نرم افزارهایی که باید به صورت منطقی با هم ارتباط داشته باشند، ولی بدلیل اینکه هر نرم افزاری توسط یک تیم نوشته شده است، ساختار نرم افزاری به صورت جزیره های بدون ارتباط است.

 نرم افزار ارتباط با مشتریان باید توانایی صدور فاکتور و انجام عملیات مالی مربوط به هر مشتری را تا حدی داشته باشد، فقدان ارتباط مناسب با نرم افزار حسابداری، باعث دوباره کاری میشود.