مشاوره در انتخاب نرم افزار سازمانی متن باز

در رده نرم افزارهای متن باز و سازمانی، نرم افزارهای بسیار متنوعی میتوان یافت که به سادگی قابل دانلود و استفاده هستند، البته با توجه به رایگان بودن، پشتیبانی خاصی از نرم افزار انجام نمیشود.
کاری که ما در این مورد میتوانیم انجام دهیم، انجام خدمات مشاوره برای انتخاب محصول متن باز و در ادامه پشتیبانی و بومی سازی نرم افزار است.

ترجمه فارسی
تقویم شمسی
افزودن امکانات مورد نیاز و پلاگین
ایجاد ظاهر مناسب با زبان فارسی (راست به چپ)
پشتیبانی محصول