اتوماسیون اداری

به دنیای بدون کاغذ آوید خوش آمدید.

اتوماسیون اداری ما نرم افزاریست برای مدیریت امور اداری شركت شما با امنیت بالا و كاربری آسان

کاملا تحت وب ، با هر تعداد کاربر، حفظ سرعت فوق العاده هنگام استفاده همزمان همه کاربران

تعریف گردش كار در کارتابلهاي هر یک از کاربران به همراه يادآوري كارهاي روزانه و آتي

پیگیری زمانی پاسخ دهی به نامه ها

اطلاع مدیران بخشها از کارهای انجام نشده پرسنل

انواع گزارشات

جستجوي راحت و سریع

کنترل پروژه چابک